نوشته‌ها

بهترین هتل در نور | 09999989110

بهترین هتل در نور

ادامه مطلب هتلداری :

اقتصاد صنعتی و معیارهای عملکرد
صنعت هتلداری یکی از ویژگی‌های سرمایه‌های فشرده سرمایه است که نیازمند سطوح بالایی از سرمایه‌گذاری اولیه می‌باشد.
و تزریق متناوب به صورت دوره‌ای برای نوسازی و ارتقا. کولیر و گریگوری (۱۹۹۵)
شرکت‌های مسکن به عنوان “مشاغل تحت فشار سرمایه” که در آن دارایی‌ها به مدت طولانی در آنجا زندگی می‌کنند و نه در معرض خطر قرار دارند. بهترین هتل در شهر نور

بهترین هتل در نور

از این رو، صنعت هتلداری یکی از مکان‌هایی است که هزینه‌های غرق در آن قرار دارد.
نسبتا بالا است، اما هزینه‌های ثابت و هزینه‌های عملیاتی کم‌تر است.
در این صورت هیچ تعجبی ندارد که اقدامات اولیه برای عملکرد در این صنعت می‌چرخد.
به حداکثر رساندن تولید درآمد با توجه به این ویژگی‌ها؛ به عبارت دیگر، از آنجایی که تخت‌ها از قبل وجود دارند،
صنعت باید بر روی پر کردن هر کدام از آن‌ها تا جایی که ممکن است تمرکز کند. نرخ ، متوسط نرخ روزانه ،
ویژگی‌های ساختاری صنعت هتلداری و تاثیر آن‌ها بر پذیرش اقدامات محیطی بهترین هتل ها در نور

بهترین هتل در نور

۲۳
درآمد سرانه در هر اتاق ، و درآمد عملیاتی خالص شایع‌ترین مالی است.
معیارهای عملکرد مورد استفاده در این صنعت. تحلیلگران و پژوهشگران صنعت همگی به این سه معیار متکی هستند.
به طوری که نه فقط سلامت و کارایی یک هتل خاص، بلکه به عنوان یک کل از این صنعت. به عنوان یک بهترین هتل های ارزان در نور

بهترین هتل در نور

برای مثال،  مشاوره یک انتشار “گرایش‌ها” سالانه را منتشر می‌کند که شامل ارقام متوسط صنعت است.
بخش‌های هتل، جغرافیای و هر تعداد دیگری از راه‌های کاهش داده‌ها برای استفاده توسط متخصصین صنعت
تا عملکرد خود را با آن اندازه بگیرند.